banner_jpg
Username/Email: Password:
Mangaka
MAKI Akemi    [Edit]
Image
N/A

Associated Names
N/A

Name (in native language)
็‰งใ‚ใ‘ใฟ

Birth Place
Kanagawa, Yokohama, Japan

Birth Date
August 12

Zodiac
Leo

Last Updated
July 16th, 2:41pm PST

Comments
N/A

Blood Type
A

Gender
N/A

Genres
Josei(38)  Romance(37)  Historical(4)  Shoujo(2) 

Official Website
N/A

Twitter
N/A

Facebook
N/A

Series Title (Click for series info)
Genre
Josei, Romance
2016
Historical, Josei, Romance
2011
Josei, Romance
2014
Josei, Romance
2015
Josei, Romance
2001
Josei, Romance
1994
Josei, Romance
2016
Josei, Romance
2014
Josei, Romance
2013
Josei, Romance
2013
Josei, Romance
2011
Josei, Romance
2007
Josei, Romance
2011
Historical, Josei, Romance
2006
Josei, Romance
2012
Josei, Romance
2000
Historical, Josei, Romance
2004
Josei, Romance
2014
Josei, Romance
2002
Josei, Romance
2012
Josei, Romance
2004
Josei, Romance
2017
Shoujo
1994
Josei, Romance
2011
Josei
2003
Josei, Romance
2006
Josei, Romance
2014
Josei, Romance
2005
Josei, Romance
2010
Josei, Romance
2008
Shoujo
1986
Josei, Romance
2015
Josei, Romance
2001
Josei, Romance
2005
Josei, Romance
2000
Josei, Romance
2015
Josei, Romance
2008
Historical, Josei, Romance
2008
Josei, Romance
2007
Josei, Romance
2013
Note: You must be logged in to update information on this page.