banner_jpg
Username/Email: Password:
Forums

All positions are OPEN ❀ (Shoujo, Josei, Shounen, Seinen and Shounen-Ai)

Pages (2) [ 1 2 ]  
You must be registered to post!
From User
Message Body
user avatar
Member

12:53 am, Apr 27 2022
Posts: 440


BUMP! BUMP! BUMP!
We are looking for new Members to join πŸ˜€ πŸ˜€ πŸ˜€ our group will be working on Shoujo, Josei, Shounen, Seinen and Shounen-Ai.

Right now, we are looking:
- Japanese Translators
- Proofreaders
- Cleaners
- Re-drawers
- Typesetters


SOME OF OUR CURRENT SHOUJO PROJECTS
Alice Binetsu 38Β°C – We Are Tsubasa ga Oka D.C
Ayakashi Hisen
Sarusuberi Danshi Koutou Gakkou!!
Shikigami Danshi
Watashi wa Tensai o Katte Iru
Yoru no Yomeiri


CURRENT SHOUNEN- AI PROJECTS
Sahara-sensei to Toki-kun
Yuutousei wa Unmei no Akai Ito ni Sakaraitai
Ore no Kisudake Oboete yo
Akane-kun Destiny


CURRENT SHOUNEN/SEINEN PROJECTS
Chikin – β€œDrop” Zenya no Monogatari
Landreaall
Narusawa-kun wa Oishii Kao ni Koishiteru
Quattro Battery
Shiina Yuu wa Naiteru Onna ni Shika Yokujou Shinai
Kimetsu Gakuen!
Kotaro Lives Alone


If you are interested to join, Kindly click this link: https://bit.ly/2NeHyX9

user avatar
Member

9:17 am, May 10 2022
Posts: 440


BUMP! BUMP! BUMP!
We are looking for new Members to join πŸ˜€ πŸ˜€ πŸ˜€ our group will be working on Shoujo, Josei, Shounen, Seinen and Shounen-Ai.

Right now, we are looking:
- Japanese Translators
- Proofreaders
- Cleaners
- Re-drawers
- Typesetters


SOME OF OUR CURRENT SHOUJO PROJECTS
Alice Binetsu 38Β°C – We Are Tsubasa ga Oka D.C
Ayakashi Hisen
Sarusuberi Danshi Koutou Gakkou!!
Shikigami Danshi
Watashi wa Tensai o Katte Iru
Yoru no Yomeiri


CURRENT SHOUNEN- AI PROJECTS
Sahara-sensei to Toki-kun
Yuutousei wa Unmei no Akai Ito ni Sakaraitai
Ore no Kisudake Oboete yo
Akane-kun Destiny


CURRENT SHOUNEN/SEINEN PROJECTS
Chikin – β€œDrop” Zenya no Monogatari
Landreaall
Narusawa-kun wa Oishii Kao ni Koishiteru
Quattro Battery
Shiina Yuu wa Naiteru Onna ni Shika Yokujou Shinai
Kimetsu Gakuen!
Kotaro Lives Alone


If you are interested to join, Kindly click this link: https://bit.ly/2NeHyX9

user avatar
Member

8:37 am, May 28 2022
Posts: 440


BUMP! BUMP! BUMP!
We are looking for new Members to join πŸ˜€ πŸ˜€ πŸ˜€ our group will be working on Shoujo, Josei, Shounen, Seinen and Shounen-Ai.

Right now, we are looking:
- Japanese Translators
- Proofreaders
- Cleaners
- Re-drawers
- Typesetters

SOME OF OUR CURRENT SHOUJO PROJECTS
Alice Binetsu 38Β°C – We Are Tsubasa ga Oka D.C
Ayakashi Hisen
Sarusuberi Danshi Koutou Gakkou!!
Shikigami Danshi
Watashi wa Tensai o Katte Iru
Yoru no Yomeiri

CURRENT SHOUNEN- AI PROJECTS
Sahara-sensei to Toki-kun
Yuutousei wa Unmei no Akai Ito ni Sakaraitai
Ore no Kisudake Oboete yo
Akane-kun Destiny

CURRENT SHOUNEN/SEINEN PROJECTS
Chikin – β€œDrop” Zenya no Monogatari
Landreaall
Narusawa-kun wa Oishii Kao ni Koishiteru
Quattro Battery
Shiina Yuu wa Naiteru Onna ni Shika Yokujou Shinai
Kimetsu Gakuen!
Kotaro Lives Alone

If you are interested to join, Kindly click this link: https://bit.ly/2NeHyX9

user avatar
Member

11:27 pm, Jun 15 2022
Posts: 440


BUMP! BUMP! BUMP!
We are looking for new Members to join πŸ˜€ πŸ˜€ πŸ˜€ our group will be working on Shoujo, Josei, Shounen, Seinen and Shounen-Ai.

Right now, we are looking:
- Japanese Translators
- Proofreaders
- Cleaners
- Re-drawers
- Typesetters

SOME OF OUR CURRENT SHOUJO PROJECTS
Alice Binetsu 38Β°C – We Are Tsubasa ga Oka D.C
Ayakashi Hisen
Sarusuberi Danshi Koutou Gakkou!!
Shikigami Danshi
Watashi wa Tensai o Katte Iru
Yoru no Yomeiri

CURRENT SHOUNEN- AI PROJECTS
Sahara-sensei to Toki-kun
Ore no Kisudake Oboete yo
Akane-kun Destiny

CURRENT SHOUNEN/SEINEN PROJECTS
Chikin – β€œDrop” Zenya no Monogatari
Landreaall
Narusawa-kun wa Oishii Kao ni Koishiteru
Quattro Battery
Shiina Yuu wa Naiteru Onna ni Shika Yokujou Shinai
Kimetsu Gakuen!
Kotaro Lives Alone

If you are interested to join, Kindly click this link: https://bit.ly/2NeHyX9

Pages (2) [ 1 2 ]  
You must be registered to post!