banner_jpg
Username/Email: Password:
Forums

All positions are OPEN ❤ (Shoujo, Josei, Shounen, Seinen and Shounen-Ai)

Pages (2) [ 1 2 ] Next
You must be registered to post!
From User
Message Body
user avatar
Member

9:22 pm, Jan 2 2022
Posts: 442


Hello! We are looking for new Members to join 😀 😀 😀 our group will be working on Shoujo, Josei, Shounen, Seinen and Shounen-Ai.

Right now, we are looking:

- Japanese Translators
- Proofreaders
- Cleaners
- Re-drawers
- Typesetters


If you are interested to join, Kindly click this link: https://bit.ly/2NeHyX9

user avatar
Member

12:25 am, Jan 12 2022
Posts: 442


BUMP! BUMP! BUMP!
We are looking for new Members to join 😀 😀 😀 our group will be working on Shoujo, Josei, Shounen, Seinen and Shounen-Ai.

Right now, we are looking:
- Japanese Translators
- Proofreaders
- Cleaners
- Re-drawers
- Typesetters

CURRENT SHOUNEN- AI PROJECTS
Sahara-sensei to Toki-kun
Yuutousei wa Unmei no Akai Ito ni Sakaraitai

If you are interested to join, Kindly click this link: https://bit.ly/2NeHyX9

user avatar
Member

10:10 pm, Jan 19 2022
Posts: 442


BUMP! BUMP! BUMP!
We are looking for new Members to join 😀 😀 😀 our group will be working on Shoujo, Josei, Shounen, Seinen and Shounen-Ai.

Right now, we are looking:
- Japanese Translators
- Proofreaders
- Cleaners
- Re-drawers
- Typesetters

CURRENT SHOUNEN- AI PROJECTS
Sahara-sensei to Toki-kun
Yuutousei wa Unmei no Akai Ito ni Sakaraitai
Ore no Kisudake Oboete yo


If you are interested to join, Kindly click this link: https://bit.ly/2NeHyX9

user avatar
Member

9:40 am, Jan 29 2022
Posts: 442


BUMP! BUMP! BUMP!
We are looking for new Members to join 😀 😀 😀 our group will be working on Shoujo, Josei, Shounen, Seinen and Shounen-Ai.

Right now, we are looking:
- Japanese Translators
- Proofreaders
- Cleaners
- Re-drawers
- Typesetters

CURRENT SHOUNEN- AI PROJECTS
Sahara-sensei to Toki-kun
Yuutousei wa Unmei no Akai Ito ni Sakaraitai
Ore no Kisudake Oboete yo


CURRENT SHOUNEN/SEINEN PROJECTS
Chikin – “Drop” Zenya no Monogatari
Landreaall
Narusawa-kun wa Oishii Kao ni Koishiteru
Quattro Battery
Shiina Yuu wa Naiteru Onna ni Shika Yokujou Shinai
Kimetsu Gakuen!


If you are interested to join, Kindly click this link: https://bit.ly/2NeHyX9

user avatar
Member

6:09 am, Feb 6 2022
Posts: 442


BUMP! BUMP! BUMP!
We are looking for new Members to join 😀 😀 😀 our group will be working on Shoujo, Josei, Shounen, Seinen and Shounen-Ai.

Right now, we are looking:
- Japanese Translators
- Proofreaders
- Cleaners
- Re-drawers
- Typesetters


SOME OF OUR CURRENT SHOUJO PROJECTS
Alice Binetsu 38°C – We Are Tsubasa ga Oka D.C
Ayakashi Hisen
Sarusuberi Danshi Koutou Gakkou!!
Shikigami Danshi
Watashi wa Tensai o Katte Iru
Yoru no Yomeiri


CURRENT SHOUNEN- AI PROJECTS
Sahara-sensei to Toki-kun
Yuutousei wa Unmei no Akai Ito ni Sakaraitai
Ore no Kisudake Oboete yo
Akane-kun Destiny


CURRENT SHOUNEN/SEINEN PROJECTS
Chikin – “Drop” Zenya no Monogatari
Landreaall
Narusawa-kun wa Oishii Kao ni Koishiteru
Quattro Battery
Shiina Yuu wa Naiteru Onna ni Shika Yokujou Shinai
Kimetsu Gakuen!


If you are interested to join, Kindly click this link: https://bit.ly/2NeHyX9

Last edited by MangaBlitz at 6:10 am, Feb 6 2022

user avatar
Member

9:24 pm, Feb 15 2022
Posts: 442


BUMP! BUMP! BUMP!
We are looking for new Members to join 😀 😀 😀 our group will be working on Shoujo, Josei, Shounen, Seinen and Shounen-Ai.

Right now, we are looking:
- Japanese Translators
- Proofreaders
- Cleaners
- Re-drawers
- Typesetters


SOME OF OUR CURRENT SHOUJO PROJECTS
Alice Binetsu 38°C – We Are Tsubasa ga Oka D.C
Ayakashi Hisen
Sarusuberi Danshi Koutou Gakkou!!
Shikigami Danshi
Watashi wa Tensai o Katte Iru
Yoru no Yomeiri


CURRENT SHOUNEN- AI PROJECTS
Sahara-sensei to Toki-kun
Yuutousei wa Unmei no Akai Ito ni Sakaraitai
Ore no Kisudake Oboete yo
Akane-kun Destiny


CURRENT SHOUNEN/SEINEN PROJECTS
Chikin – “Drop” Zenya no Monogatari
Landreaall
Narusawa-kun wa Oishii Kao ni Koishiteru
Quattro Battery
Shiina Yuu wa Naiteru Onna ni Shika Yokujou Shinai
Kimetsu Gakuen!


If you are interested to join, Kindly click this link: https://bit.ly/2NeHyX9

Last edited by MangaBlitz at 9:24 pm, Feb 15 2022

Post #795808 - Reply to (#794410) by MangaBlitz
Member

2:53 am, Feb 20 2022
Posts: 11


I'm interested to apply for the proofreading position. I have no experience but i promise i will do my best. You can give me a test if you like. Thank you

Post #795879 - Reply to (#795808) by DaisyRu
user avatar
Member

9:22 pm, Feb 23 2022
Posts: 442


Hi ^^ Kindly click this link to join: https://bit.ly/2NeHyX9

user avatar
Member

9:22 pm, Feb 23 2022
Posts: 442


BUMP! BUMP! BUMP!
We are looking for new Members to join 😀 😀 😀 our group will be working on Shoujo, Josei, Shounen, Seinen and Shounen-Ai.

Right now, we are looking:
- Japanese Translators
- Proofreaders
- Cleaners
- Re-drawers
- Typesetters


SOME OF OUR CURRENT SHOUJO PROJECTS
Alice Binetsu 38°C – We Are Tsubasa ga Oka D.C
Ayakashi Hisen
Sarusuberi Danshi Koutou Gakkou!!
Shikigami Danshi
Watashi wa Tensai o Katte Iru
Yoru no Yomeiri


CURRENT SHOUNEN- AI PROJECTS
Sahara-sensei to Toki-kun
Yuutousei wa Unmei no Akai Ito ni Sakaraitai
Ore no Kisudake Oboete yo
Akane-kun Destiny


CURRENT SHOUNEN/SEINEN PROJECTS
Chikin – “Drop” Zenya no Monogatari
Landreaall
Narusawa-kun wa Oishii Kao ni Koishiteru
Quattro Battery
Shiina Yuu wa Naiteru Onna ni Shika Yokujou Shinai
Kimetsu Gakuen!


If you are interested to join, Kindly click this link: https://bit.ly/2NeHyX9

user avatar
Member

10:42 pm, Mar 3 2022
Posts: 442


BUMP! BUMP! BUMP!
We are looking for new Members to join 😀 😀 😀 our group will be working on Shoujo, Josei, Shounen, Seinen and Shounen-Ai.

Right now, we are looking:
- Japanese Translators
- Proofreaders
- Cleaners
- Re-drawers
- Typesetters


SOME OF OUR CURRENT SHOUJO PROJECTS
Alice Binetsu 38°C – We Are Tsubasa ga Oka D.C
Ayakashi Hisen
Sarusuberi Danshi Koutou Gakkou!!
Shikigami Danshi
Watashi wa Tensai o Katte Iru
Yoru no Yomeiri


CURRENT SHOUNEN- AI PROJECTS
Sahara-sensei to Toki-kun
Yuutousei wa Unmei no Akai Ito ni Sakaraitai
Ore no Kisudake Oboete yo
Akane-kun Destiny


CURRENT SHOUNEN/SEINEN PROJECTS
Chikin – “Drop” Zenya no Monogatari
Landreaall
Narusawa-kun wa Oishii Kao ni Koishiteru
Quattro Battery
Shiina Yuu wa Naiteru Onna ni Shika Yokujou Shinai
Kimetsu Gakuen!


If you are interested to join, Kindly click this link: https://bit.ly/2NeHyX9

user avatar
Member

1:50 am, Mar 13 2022
Posts: 442


BUMP! BUMP! BUMP!
We are looking for new Members to join 😀 😀 😀 our group will be working on Shoujo, Josei, Shounen, Seinen and Shounen-Ai.

Right now, we are looking:
- Japanese Translators
- Proofreaders
- Cleaners
- Re-drawers
- Typesetters


SOME OF OUR CURRENT SHOUJO PROJECTS
Alice Binetsu 38°C – We Are Tsubasa ga Oka D.C
Ayakashi Hisen
Sarusuberi Danshi Koutou Gakkou!!
Shikigami Danshi
Watashi wa Tensai o Katte Iru
Yoru no Yomeiri


CURRENT SHOUNEN- AI PROJECTS
Sahara-sensei to Toki-kun
Yuutousei wa Unmei no Akai Ito ni Sakaraitai
Ore no Kisudake Oboete yo
Akane-kun Destiny


CURRENT SHOUNEN/SEINEN PROJECTS
Chikin – “Drop” Zenya no Monogatari
Landreaall
Narusawa-kun wa Oishii Kao ni Koishiteru
Quattro Battery
Shiina Yuu wa Naiteru Onna ni Shika Yokujou Shinai
Kimetsu Gakuen!


If you are interested to join, Kindly click this link: https://bit.ly/2NeHyX9

user avatar
Member

8:32 pm, Mar 21 2022
Posts: 442


BUMP! BUMP! BUMP!
We are looking for new Members to join 😀 😀 😀 our group will be working on Shoujo, Josei, Shounen, Seinen and Shounen-Ai.

Right now, we are looking:
- Japanese Translators
- Proofreaders
- Cleaners
- Re-drawers
- Typesetters


SOME OF OUR CURRENT SHOUJO PROJECTS
Alice Binetsu 38°C – We Are Tsubasa ga Oka D.C
Ayakashi Hisen
Sarusuberi Danshi Koutou Gakkou!!
Shikigami Danshi
Watashi wa Tensai o Katte Iru
Yoru no Yomeiri


CURRENT SHOUNEN- AI PROJECTS
Sahara-sensei to Toki-kun
Yuutousei wa Unmei no Akai Ito ni Sakaraitai
Ore no Kisudake Oboete yo
Akane-kun Destiny


CURRENT SHOUNEN/SEINEN PROJECTS
Chikin – “Drop” Zenya no Monogatari
Landreaall
Narusawa-kun wa Oishii Kao ni Koishiteru
Quattro Battery
Shiina Yuu wa Naiteru Onna ni Shika Yokujou Shinai
Kimetsu Gakuen!
Kotaro Lives Alone


If you are interested to join, Kindly click this link: https://bit.ly/2NeHyX9

Last edited by MangaBlitz at 8:32 pm, Mar 21 2022

Post #796286
Member

11:39 am, Mar 22 2022
Posts: 3


Hi,

Do you still need proofreaders? I would like to join if possible.

Regards,
Lgneil

user avatar
Member

8:53 pm, Apr 1 2022
Posts: 442


BUMP! BUMP! BUMP!
We are looking for new Members to join 😀 😀 😀 our group will be working on Shoujo, Josei, Shounen, Seinen and Shounen-Ai.

Right now, we are looking:
- Japanese Translators
- Proofreaders
- Cleaners
- Re-drawers
- Typesetters


SOME OF OUR CURRENT SHOUJO PROJECTS
Alice Binetsu 38°C – We Are Tsubasa ga Oka D.C
Ayakashi Hisen
Sarusuberi Danshi Koutou Gakkou!!
Shikigami Danshi
Watashi wa Tensai o Katte Iru
Yoru no Yomeiri


CURRENT SHOUNEN- AI PROJECTS
Sahara-sensei to Toki-kun
Yuutousei wa Unmei no Akai Ito ni Sakaraitai
Ore no Kisudake Oboete yo
Akane-kun Destiny


CURRENT SHOUNEN/SEINEN PROJECTS
Chikin – “Drop” Zenya no Monogatari
Landreaall
Narusawa-kun wa Oishii Kao ni Koishiteru
Quattro Battery
Shiina Yuu wa Naiteru Onna ni Shika Yokujou Shinai
Kimetsu Gakuen!
Kotaro Lives Alone


If you are interested to join, Kindly click this link: https://bit.ly/2NeHyX9

user avatar
Member

11:08 pm, Apr 12 2022
Posts: 442


BUMP! BUMP! BUMP!
We are looking for new Members to join 😀 😀 😀 our group will be working on Shoujo, Josei, Shounen, Seinen and Shounen-Ai.

Right now, we are looking:
- Japanese Translators
- Proofreaders
- Cleaners
- Re-drawers
- Typesetters


SOME OF OUR CURRENT SHOUJO PROJECTS
Alice Binetsu 38°C – We Are Tsubasa ga Oka D.C
Ayakashi Hisen
Sarusuberi Danshi Koutou Gakkou!!
Shikigami Danshi
Watashi wa Tensai o Katte Iru
Yoru no Yomeiri


CURRENT SHOUNEN- AI PROJECTS
Sahara-sensei to Toki-kun
Yuutousei wa Unmei no Akai Ito ni Sakaraitai
Ore no Kisudake Oboete yo
Akane-kun Destiny


CURRENT SHOUNEN/SEINEN PROJECTS
Chikin – “Drop” Zenya no Monogatari
Landreaall
Narusawa-kun wa Oishii Kao ni Koishiteru
Quattro Battery
Shiina Yuu wa Naiteru Onna ni Shika Yokujou Shinai
Kimetsu Gakuen!
Kotaro Lives Alone


If you are interested to join, Kindly click this link: https://bit.ly/2NeHyX9

Pages (2) [ 1 2 ] Next
You must be registered to post!